دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 125                   کاربران مهمان: 162
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین محمدی نژاد مورد تصویب مدیر گروه حسین ثمره قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تخلیه و ریزش مواد نفتی در معدن سرچشمه بر شناور شوندگی مواد .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه حاتمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: محمد صالح کرمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: سید مجتبی میررضایی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: سیدامیر سجادی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: محمدرضا عرب گویینی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: حمید شاکری پوراحمدی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: قنبر پیرمرادی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: محمد صفری مقدم
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد صالح کرمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: مسعود اذرمی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: پوریا عبداله زاده
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: حمید شیخ پور شاهی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: رسول هاشمی جوکار
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماندانا سپهرتاج مورد تصویب مدیر گروه محمد ذونعمت کرمانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی سیستم های مدیریتی در پروژه های سد سازی (منطقه مورد مطالعاتی: استان شیراز) .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
فرانک محسن زاده برای پایان نامه دانشجو ازاده رحیم پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه صادقی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه صادقی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه صادقی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه صادقی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمود موسوی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمود موسوی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمود موسوی
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
زهرا السادات مهدویان برای پایان نامه دانشجو حسین کورکانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
زهرا السادات مهدویان برای پایان نامه دانشجو ندا سلطانی شاه ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس پورپسندی مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی روش ((تربیت فرزند ))ازدیدگاه اسلام با ((سبک های فرزند پروری ))در روان شناسی .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا خادمی
دانشجو: سعید ارجمند مقدم
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا تسلیمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعدیل قراردادهای اداری و شرایط آن در حقوق عمومی ایران. .......
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: صدور کد
زهرا السادات مهدویان برای پایان نامه دانشجو محمد رضا مرشدی نصرت ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو روزبه رفعتی مورد تصویب مدیر گروه اعظم عباسپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک باغ - موزه موسیقی در کرمان براساس اصول معماری لویی کان .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افسانه آذرپیکان مورد تصویب مدیر گروه اعظم عباسپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی اقامتگاه بوم گردی با رویکرد معماری بومی در سیرجان .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی زین الدینی میمند
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: وحیده اذرکردار
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیحه تقوی رشیدی زاده
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیحه تقوی رشیدی زاده
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملیحه تقوی رشیدی زاده
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی پور شاه ابادی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین محمدی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تخلیه و ریزش مواد نفتی در معدن سرچشمه بر شناور شوندگی مواد .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین محمدی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تخلیه و ریزش مواد نفتی در معدن سرچشمه بر شناور شوندگی مواد .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین محمدی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تخلیه و ریزش مواد نفتی در معدن سرچشمه بر شناور شوندگی مواد .......
تاریخ:
1397/03/28

سوالات متداول