دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 50                   کاربران مهمان: 93
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجتبی ناصری پورتکلو
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش سلیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش سلیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش سلیمی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی کوردانی
تاریخ:
1396/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه بنی اسدننیز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط بین ایمنی و بهره وری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شرکت پلی اتیلن تک سیرجان) .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سرور حاجی عبدالرسولی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استفاده از مدل ترکیبی Ahp-Dea برای ارزیابی و رتبه بندی عملکرد پیمانکاران در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سرور حاجی عبدالرسولی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: استفاده از مدل ترکیبی Ahp-Dea برای ارزیابی و رتبه بندی عملکرد پیمانکاران در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزاد رشیدی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سوده حاج حسینی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سوده حاج حسینی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سوده حاج حسینی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سوده حاج حسینی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی میرزاحسینی ماهانی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسن رضایی کنگی
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب پات
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب پات
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب پات
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا عبداله زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزيابي لرزه اي سازه هاي موجود در مجاورت آب شور در بندر امام خميني نيازمند به مقاوم سازي با الياف FRP با بكارگيري از تحليل تاريخچه زماني .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب پات
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین خاوند مورد تصویب مدیر گروه زهرا خادمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین وجدان کاری و رفتار اخلاقی با نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی در کارکنان معدن گل گهر .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه بیگلری
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زیور موسی پور سیاهجل مورد تصویب مدیر گروه حسین شفیعی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سرمایه گذاری اضافی و حاکمیت شرکتی بر ارزش نهایی سطح نگهداشت وجه نقد .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افشین شالچی مورد تصویب مدیر گروه حسین شفیعی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مالی رفتاری و ارتباطات سیاسی بر تصمیمات سرمایه گذاری با نقش میانجی فرصت‌های رشد: ارائه مدل تجربی .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوده حاج حسینی مورد تصویب مدیر گروه حسین شفیعی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدلی برای کشف عوامل ایجادکننده اضطراب و تأثیر آن بر رابطه شخصیت تیره با قصد انجام فساد مالی .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شروین شهسواری پور مورد تصویب مدیر گروه شهرام مینویی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: (برنامه ریزی شهرسالم باتاکیدبرتوسعه ی کالبدی) (نمونه موردی :شهر سیرجان) .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فائزه آزادی نسب مورد تصویب مدیر گروه شهرام مینویی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: (برنامه ريزي شهري با تاكيد بر دفاع غيرعامل) (نمونۀ موردی : زلزله در سیرجان) .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا تاجیک مورد تصویب مدیر گروه طیبه بلوردی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش درمان در فسخ نكاح با توجه به فقه اماميه و نظام حقوقي ايران .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا تاجیک مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش درمان در فسخ نكاح با توجه به فقه اماميه و نظام حقوقي ايران .......
تاریخ:
1396/09/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسام یزدی کریمی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیه مومنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه راهکارهای امنیتی در لایه کاربرد در یک سیستم مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عذرا کریمیان آبدر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه روش یادگیری عمیق بهبود یافته با الگوریتم بهینه سازی وال برای تشخیص نفوذ .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه شبانی آباده مورد تصویب مدیر گروه محمدصادق حاج محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه ی یک رویکرد جهت افزایش امنیت وحفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی Ad Hoc .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه زرگری مورد تصویب مدیر گروه محمدصادق حاج محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: فشرده سازی تصاویر رنگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهنام گرگینی مورد تصویب مدیر گروه محمدصادق حاج محمدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ایجاب و قبول قراردادهای الکترونیکی در فقه و حقوق .......
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدصادق حاج محمدی
دانشجو: فاطمه کربلایی
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدصادق حاج محمدی
دانشجو: فهیمه خواجویی نژاد
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عرفان ابوالحسنی خواجه
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عرفان ابوالحسنی خواجه
تاریخ:
1396/09/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عرفان ابوالحسنی خواجه
تاریخ:
1396/09/22

سوالات متداول