دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 24                   کاربران مهمان: 48
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان سرکوهی جبالبارزی
تاریخ:
1397/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان سرکوهی جبالبارزی
تاریخ:
1397/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان سرکوهی جبالبارزی
تاریخ:
1397/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوذر زينلي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین رهبری اصیل با اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی در ادارات دولتی شهر سیرجان .......
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: عطااله کرمی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: محمدرضا عرب گویینی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ذونعمت کرمانی
دانشجو: یداله سعیدی
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی صفی نتاج مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مزیت زقابتی بر پرسنل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سیرجان .......
تاریخ:
1397/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه غلامرضاپور
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده نجارزاده
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ملک محمدی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ملک محمدی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی ملک محمدی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن مشایخی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رامین شمسی گوشکی
دانشجو: حسام محبی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد رمضانی سربندی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اراده و اختیار در افراد مست و مصرف کنندگان مواد روان گردان .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهشید جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین مدیریت استعداد وکارافرینی سازمانی با نقش میانجی شایسته سالاری .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلی صالحی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی شیوه های اعمال حاکمیت مردم در حقوق اساسی ایران .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعیده شجاع
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سالاری علی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حسینی حسین آبادی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حسینی حسین آبادی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شهبا
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان نجفی کلیانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحولات مبانی مربوط به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی 1392 و قوانین سابق .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد رمضانی سربندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اراده و اختیار در افراد مست و مصرف کنندگان مواد روان گردان .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مرضیه یاورزاده برای پایان نامه دانشجو نجمه روزبان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مرضیه یاورزاده برای پایان نامه دانشجو نجمه روزبان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29

سوالات متداول