دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 9
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدجواد شکوریان مورد تصویب مدیر گروه شهرام مینویی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: (ساماندهی و استانداردسازی محیطی به منظورکاهش وندالیسم در برنامه ریزی شهری) (نمونه موردی :شهر سیرجان) .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی شمس الدینی بافتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی و مهارتهاي مقابله ای معنوی بر اضطراب مرگ و فشار خون سالمندان مبتلا به فشار خون بالا در بیمارستان ولایت شهرستان سیر .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سودابه محمودی مومن ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیرآموزش محاسبات ذهنی (چرتکه) بر تمرکز و هوش هیجانی کودکان دبستانی شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سودابه محمودی مومن ابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیرآموزش محاسبات ذهنی (چرتکه) بر تمرکز و هوش هیجانی کودکان دبستانی شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدحسین سجادی راویز
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه اسماعیل زاده اشینی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه اسماعیل زاده اشینی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه زینلی نژاد
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اباذرنژاد
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر شهریاری پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مکانیسم های بازدارندگی و نظارت بر رفتار مجرمین خطرناک (اراذل و اوباش) .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم میری نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی وظایف سازمانها ونهادها در راستای جلوگیری از وقوع جرائم و تاثیر آن بر کاهش جامعه کیفری .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجید زیدابادی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جرم انگاری وتعرض به حقوق خصوصی اشخاص در فضای مجازی .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسرین حسن زاده مارمی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن اباده ای
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم السادات شهیدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: دیدگاه مدرسان ایرانی زبان خارجی درمورد دستورالعملهای مکالمه ای کتاب زبان انگلیسی دوره اول (پروسپکت 1) .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعیده شجاع مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر امنیت روانی بر هیجان خواهی و تمایل و نگرش جنسی در بین جوانان شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بتول فتحی گلاوی مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثربخشی آموزش مهارت رفتار جراتمندانه بر تصمیم گیری و نه گفتن دانش اموزان دختر مقطع سوم دبیرستان شهرستان شهربابک .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماء پاینده مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی اموزش شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی پرستاران شهر جیرفت .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ریحانه گلزاری مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشي بازي درماني بر عزت نفس و اختلالات رفتاري بچه هاي كارسيرجان .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سحر حاجی علیزاده مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله و مدیریت مشروط بر میزان سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در شهر سیرجان .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه منظری توکلی مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثربخشی آموزش شناختی مدیریت استرس بر سخت رویی، کیفیت زندگی و امیدواری مادران کودکان معلول .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه جهانگیری سعیدابادی مورد تصویب مدیر گروه الهام دهیادگاری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خلاقیت و اضطراب کودکان پیش دبستانی شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: فهیمه رضایی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: راضیه علیمرادی دوکوهی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: عاطفه بلوردی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: زهره دهیادگاری
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: معصومه ریاحی مدوار
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: عباداله عبداله پورچناری
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: مژده علیزاده
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: ارزو عطااللهی اشکور
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: سیما اسدی راد
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: رضوان عرب گویینی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: سمیه بیگلری
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: مهری زیدابادی نژاد
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: ام البنین زیدابادی نژاد
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: اعظم اباده
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: مهناز عطاری
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: اعظم میرزاپوراستبرقی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: فاطمه فلاح
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:الهام دهیادگاری
دانشجو: ناهید پورامینی پیرجل
تاریخ:
1396/12/01

سوالات متداول